dimecres, 26 de novembre de 2008

La pluja

La pluja, i en general la precipitació, és un fenomen complex, en el qual intervenen multitud de processos físics. Quan una massa d'aire ascendeix, arrossega vapor d'aigua, que en condensar-se forma un núvol. Aquest està format, doncs, per milions de petitíssimes gotetes d'aigua, d'un diàmetre de l'ordre de les 10 micres. La densitat d'aquestes gotetes en els núvols més densos pot arribar a les 10000 unitats per cada centímetre cúbic d'aire. El xoc continu d'aquestes gotetes les uneix, i les fa augmentar de diàmetre i de pes. Els corrents d'aire ascendents sostenen aquestes gotetes, cada cop més grosses, fins que a partir d'un determinat diàmetre els corrents ascendents d'aire en l'interior del núvol no són prou energètics per poder aguantar les gotes, que precipiten i formen la pluja. Aquest procés, anomenat coalescència, és especialment important en els núvols càlids, formats per gotes d'aigua, però hi ha un segon mecanisme de formació descrit per la teoria de Bergeron-Findeisen.

La Gran Enciclopèdia de la Meteorologia.